Bsc-packaging

Praca geodety

Znaczenie słowa geodezja to dosłownie dzielenie ziemi. Stad łatwo jest się domyśleć, na czym polega ta dziedzina nauki: czynienie pomiarów odnośnie różnej wielkości powierzchni ziemi. Dzisiejszy geodeta może być zatrudnionym strukturach firm różnych środowisk: zarówno publicznych jak i prywatnych lub administracyjnych. Jego praca polega na wykonywaniu konkretnych zadań. Należą do nich kwestie związane między innymi z opisywanie danego terenu pod względem jego ukształtowania, obiektów będących tworami natury lub człowieka oraz ich rozmieszczenia. Geodeta musi opisać ziemię pod względem jest bogactwa to znaczy ilości i rodzaju złóż mineralnych, w jakie jest zasobna. Geodeta w niektórych przypadkach musi również tworzyć odpowiednie mapy, na podstawie danych zebranych przez satelity. Paca geodety ma to do siebie, że można ja wykonywać na dwa sposoby: za biurkiem i wtedy najczęściej w pojedynkę, lub w terenie wraz z całym zespołem. Dzięki temu geodeta ma większą pewność, co do wiarygodności wykonywanej pracy. Praca geodety posiada tak naprawdę dwa rodzaje stanowisk: osoby będące właściwymi geodetami, po skończeniu odpowiednich kierunków na studiach, lub geodetów z uprawnieniami wynikającymi z nauki zdobytej w technikum.