Bsc-packaging

Co to jest geodezja?

Geodezja to jedna z nauk, która określa wymiary Ziemi oraz w ramach, której dokonywane jest opisywanie położenia konkretnych punktów na jej powierzchni. Geodezję stosuje się w celu opracowywania wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z danym kawałkiem Ziemi, w tym w celu zrobienia map, oraz na przykład dokumentów określających stan prawny przestrzeni. Geodezja zaliczana jest do działu nauki związanych z ziemią, która jest częścią geografii. Podstawowy podział geografii wyróżnia dwie podstawowe kategoria: geodezja niższa oraz wyższa. Pierwsza z nich to geodezja odnosząca się jedynie do niewielkich w rozumieniu naukowym, kawałków ziemi. Mowa tutaj o przestrzeniach, które nie przekraczają swymi rozmiarami wymiarów 750 metrów kwadratowych. Z kolei geodezja wyższa obejmuje wszystkie powierzchnie powyżej tego pułapu, wraz z uwzględnieniem założeń dotyczących między innymi kulistość Ziemi. Podziału poszczególnych kategorii geodezji można również dokonywać na podstawie innych lecz konkretnych danych. Są nimi między innymi rodzaj przeprowadzanych pomiarów, cel, dla których są one wykonywane oraz metody jakimi posługują się specjaliści. Różne mogą być również narzędzia stosowane w tej dziedzinie nauki.