Bsc-packaging

Monthly Archives: Kwiecień 2016

Geodeta na terenie placu zabaw

Placów zabaw nadal jest za mało w naszym kraju. Niektóre z nich są usuwane, aby na to miejsce postawić wielkie apartamentowce, a inne z kolei są tak małe lub zdewastowane, że bawienie się na nich dzieci mogło by przyczynić się do jakiejś katastrofy. W związku z tym ostatnimi czasy szukane są miejsca pod nowe place zabaw. Dzięki temu w okresie wakacyjnym nie będzie przepełnienia na tych nielicznych i wszystkie dzieci będą mogły się na spokojnie bawić. Żeby jednak taki plac zabaw powstał nie możemy jedynie wykorzystać terenu, jaki otrzymaliśmy od miasta, ale trzeba go odpowiednio do wybudowania placu zabaw przygotować. Cała nawierzchnia powinna być płaska, gdyż postawienie urządzeń do zabawy na nierównym terenie mogłoby skończy się ich przewróceniem, a tym samym mogłyby one przygnieść jakieś dziecko. Zanim rozpoczniemy stawianie na takim placu zabaw urządzeń, na miejsce muszą przybyć geodeci, którzy wymierzą cały teren placu zabaw i rozrysują na mapie cały jego obszar. Dzięki temu będziemy znali dokładne wymiary całego placu, jak również znajdujące się na nim wzniesienia i doły. Takie oględziny i tworzenie mapy mogą potrwać kilkanaście dni, ale dzięki temu będziemy mieli pewność, że wszelkie urządzenia dla dzieci są stawiane na nieskazitelnie płaskim podłożu.

Potrzebny czy nie?

Czy zawsze potrzebny jest geodeta? Jeżeli stawiamy wielkie budynki, jak na przykład jakieś hipermarkety czy też apartamentowce, z całą pewnością koniecznie będzie zamówienie usług geodezyjnych. Taki geodeta musi nie tylko sprawdzić rozmieszczenie terenu pod budowę w określonym miejscu, wśród innych budynków, ale również opisanie wszelkich nierówności terenu. Ma to znaczenie, gdyż budynki nie mogą stać zbyt blisko siebie, a nierówne podłoże mogłoby wpłynąć na całą konstrukcję. Nie zawsze jednak geodeta jest aż tak potrzebny. Jeżeli chcemy postawić gdzieś mały sklep, wówczas nie konieczne będzie wezwanie geodety zwłaszcza, jeżeli w danym miejscu stał już kiedyś niewielki budynek. To samo tyczy się naszej działki, na której chcemy postawić drewniany domek. Wówczas sami możemy dokonać stosownych pomiarów i nie konieczne jest wzywanie do tego celu specjalisty. Jednak w przypadku wielkich budowli, które są zlecone przez miasto, co nie tyczy się tylko apartamentowców, ale również różnych sieci trakcyjnych, muszą być spełnione określone normy. Geodeta wówczas na podstawie pomiarów może wykonać mapę, natomiast inny specjalista sprawdzi, czy wszystkie dane się zgadzają i czy mogą zostać zaakceptowane. Dopiero po tym fakcie podejmuje się decyzję o rozpoczęciu budowy, czy też jej zaniechaniu.

Czy ja Panu nie przeszkadzam?

Idąc niekiedy po mieście możemy zobaczyć zarówno panów, jak i panie, którzy stoją przy żółtych urządzeniach umieszczonych na stojakach. Nie są to aparaty fotograficzne, jakby ktoś mógł pomyśleć, ale urządzenia geodezyjne, a panie i panowie je obsługujący to właśnie geodeci. Za pomocą tych urządzeń nie tylko dokonują pomiaru terenu, odległości poszczególnych punktów od budynków, ale również sprawdzają nierówności na danym terenie. Często takie urządzenia mają ustawione wzdłuż jakiejś drogi, czy też w miejscach, gdzie położenie dwóch urządzeń przecina droga lub chodnik. Zastanawiamy się za pewne, czy takiemu panu czy pani nie będziemy przeszkadzać, jeżeli w pobliżu będziemy się kręcić. Geodeta musi wprawdzie dokonać stosownych pomiarów, jeżeli jednak wszystkie osoby przechodzą sprawnie chodnikiem, wówczas nie zaburzają oni pracy takiej osoby. Jeżeli zapytamy się, czy nie będziemy przeszkadzać podczas przechodzenia chodnikiem, wówczas takie zapytanie może rozproszyć pracownika, który bada właśnie bardzo ważny element. Wówczas lepiej wstrzymać się z zadawanymi pytaniami i sprawnie udać się do miejsca, do którego właśnie się kierowaliśmy. Taka praca wymaga bardzo dużo cierpliwości, a zagadywanie geodetów może jedynie opóźnić ich pracę.

Odpowiednia pora

Geodeci nie mają łatwej pracy. Nie tylko często muszą stać całymi godzinami i starać się dokonać stosownych pomiarów, ale często również muszą to robić w najbardziej uczęszczanym przez przechodniów miejscu. Nie jest wówczas łatwo dokonać jakichkolwiek pomiarów, kiedy przed urządzeniem geodezyjnym kręci się cała masa ludzi. Czasami nie mamy wyboru na dzień czy godzinę dokonania pomiarów. Jeżeli jednak mamy na to wpływ, wówczas możemy ustawić się w danym miejscu o godzinie, w której spodziewamy się jak najmniejszego ruchu. Najgorsze są godziny podczas szczytu, kiedy to porusza się najwięcej osób, które akurat chcą dostać się do pracy. W centrum miasta ciężko może być znaleźć nam dogodną godzinę do wykonania pomiarów. Jeżeli jesteśmy na obrzeżach centrum wówczas możemy wyłapać godziny, w których porusza się najmniej osób. Większość osób między godziną ósmą a szesnastą znajduje się w pracy, dlatego też może to być najlepszy okres na dokonanie pomiarów. Jeżeli jednak ludzie ciągle przechodzą, a nam starcza już cierpliwości i nie możemy złapać żadnego punktu, wówczas możemy postarać się o jakąś taśmę i ogrodzić miejsce, w którym będziemy dokonywać pomiarów. Jeżeli jest z nami jeszcze kilka osób, wówczas możemy postawić je na liniach naszego pomiaru, aby prosili osoby o nie wchodzenie w strefę pracy geodetów.

Ciekawy kierunek

Ciekawość świat i potrzeba zdobywania wiedzy, to dwie podstawowe cechy, które charakteryzują młodych ludzi i są wręcz domeną młodości. Jest to bardzo interesujące zjawisko, szczególnie z uwagi na to iż w miarę upływu czasu związaną ze starzeniem się, dorastaniem, a co za tym idzie dojrzewaniem, ciekawość ta maleje i staje się coraz mniej istotna w naszym życiu, ustępując miejsca codzienności i przewidywalności. Wiele ciekawych kierunków studiów, które nieustanni powstają i poszerzają swój zakres , cieszy się zainteresowaniem ze strony młodych ludzi. Jednym z takich kierunków, które charakteryzują mało popularne zawody, jest geodezja. Aby wzbudzić w sobie zainteresowanie tą dziedziną, konieczne jest wykazywanie zainteresowania w kierunku geografii. Tego rodzaju kierunki są szczególnie interesujące, ze względu na swój szeroki zakres działania i wieloaspektowość, która bywa pomocna w poszerzaniu wiedzy w zakresie ogólnym. Zawód geodety jest niewątpliwie dość specyficznym, a jednocześnie pasjonującym. Wiele aspektów związanych z nim jest poruszanych w ramach nauki na studiach, natomiast pozostałe są wprowadzane na wielu praktykach, które studenci są zobowiązani odbywać. Uczelnie starają się bowiem kształcić doświadczonych specjalistów.

Wykształcenie

Stopień wykształcenia jest niezwykle istotnym aspektem w codziennym życiu. Pozornie jest ono pomijane i uwzględniane wyłącznie w momencie starania się o pracę. W rzeczywistości jednak to właśnie praca stanowi kluczowy element każdego naszego dnia. Od wielu specjalistów wymaga się ukończenia studiów na uczelniach wyższych, najlepiej państwowych, na poziomie magistra. Istnieje również bardzo wiele zawodów, których bez ukończenia studiów, nie możemy się podejmować , ze względu na brak uprawnień w tym kierunku. Wykształcenie jest nieodłącznym elementem naszego życia, dlatego tez warto o nie zadbać. Jednym z niecodziennych kierunków i zarazem zawodów, który wzbudza zainteresowanie młodych ludzi, szczególnie mężczyzn, jest geodezja. Wymaga ona posiadania szerokiej wiedzy z zakresu geografii i zdolności matematycznych, oraz niezwykłej precyzji i dokładności wykonywanych pomiarów. Nie ulega jednak wątpliwości, że tego rodzaju aspekty są niemożliwe, bez realizacji wielu lat nauki. Geodezja jeszcze do niedawna była mało popularnym kierunkiem, jednak obecnie stanowi jeden z kierunków cieszących się rosnącym zainteresowaniem. Wynika to zapewne z liczby miejsc pracy, które są dostępne obecnie. Należy zwrócić jednak wygę na to, że szybko się one wypełniają.

Mało popularne zawody

Różnorodne zawody cieszą się zróżnicowaną popularnością. Często zależy ona od wysokości zarobków, dostępności miejsc zakwaterowania i możliwości rozwoju, oraz konieczności uzyskania odpowiedniego poziomu wykształcenia. Wśród mało popularnych dotąd zawodów, które z czasem na owej popularności zyskały, wyróżnić możemy geodezję. Wydaje się ona być zawodem przeznaczonym dla mężczyzn, gdyż to właśnie oni mają wyższe skłonności w kierunku edukacji na kierunkach ścisłych, dokonywania szczegółowych obliczeń planów i rysunków. Geodezją interesują się również kobiety, co dla wielu może być niemałym zaskoczeniem. Jest to bowiem bardzo pasjonujący kierunek, stwarzający wiele różnorodnych możliwości. Znalezienie pracy w tym zakresie nie jest jednak aż tak proste, gdyż wymagania w stosunku do nowych pracowników, stawiane przez firmy specjalizujące się w tym zakresie, są bardzo wysokie. Każda z nich dba bowiem o to, aby ich pracownik był jak najlepiej wykształcony i wyedukowany, oraz posiadał ogromną wiedze i umiejętności praktyczne. Jest to szczególnie ważne w takich zawodach. Często zdarza się wiec, że osoby odbywające praktyki studenckie w określonym miejscu,  znajdują tam zatrudnienie na stałe, po zakończeniu studiów.

Z pokolenia na pokolenie

Coraz częściej młodzi ludzie szukają autorytetów wśród rodziców i dziadków. Aktualna rzeczywistość nie dostarcza im bowiem odpowiednich wzorców, wręcz przeciwnie, odciąga ich od tych, które już posiadają. Z tego też względu wielu młodych ludzi stara się poszukiwać nowych autorytetów w gronie najbliższych. Stąd też między innymi wzięło się naśladownictwo w dziedziczeniu spuścizny zawodowej. Najczęściej bowiem synowie, choć nierzadko również córki, starają się pójść w ślady rodziców i odziedziczyć po nich dorobek zawodowy. Te działania są niezwykle istotne i wartościowe, jednak nieczęsto takie osoby zadają sobie pytanie, czy wybrany zawód rzeczywiście jest tym, który dla nich stanowi tak bardzo istotny element, czy też może wyłącznie dokonali takiego wyboru ze względu na wygodnictwo związane z otrzymaniem gotowych narzędzi do pracy. Istnieją również takie zawody, jak na przykład geodezja, w których realizacja celów założonych przez pokolenie wcześniej i czerpanie wiedzy z jego osiągnięć, jest jak najbardziej wskazana. Geodeci chętnie przekazują pałeczkę zawodową swoim dzieciom, ucząc ich od najmłodszych lat pewnych technik i zarażając pasją do tego zawodu. Ma to niewątpliwie bardzo wiele plusów.

Specjalista niezbędny

Mimo tak wielu wykształconych w różnorodnych kierunkach młodych ludzi, nadal brakuje nam specjalistów z prawdziwego zdarzenia. Bycie specjalistą w danej dziedzinie oznacza nie tylko ukończenie szkoły, czy też kierunku studiów, który upoważnia nas do wykonywania danego zawodu, ale również realizację podstawowych celów i rozwój osobisty, z czym młodzi ludzie często mają problem. Ze studiami kojarzy im się bowiem beztroskie życie pełne spotkań towarzyskich i pozbawione konieczności wykonywania jakichkolwiek odpowiedzialnych działań. W rzeczywistości jednak, aby uzyskać niezbędną nam wiedzę i zdolności praktyczne, konieczne jest poświęcenie czasu i pełne zaangażowanie w te działania, które mamy zamiar w przyszłości realizować. Po to właśnie powstały studia, aby specjalizować się i kształcić w wąskiej dziedzinie, będącej źródłem wiedzy i umiejętności. Wiedzą o tym doskonale studenci geodezji, którzy aby osiągnąć swój cel i realizować zadania, muszą przejść wiele lat trudnych studiów i praktyk, które są z nimi nieodłącznie związane. Praktyki te, skrupulatnie realizowane, są źródłem wiedzy praktycznej, która w tym zawodzie stanowi bardzo istotny aspekt i jest ceniona przez specjalistów zatrudniających nowych pracowników.

Zapomniane ziemie

Wiele terenów, które jeszcze kilkanaście lat temu, czy też kilkadziesiąt lat, temu, a więc w okresie wojennym, przynależało do konkretnych osób, czy instytucji, odeszło w zapomnienie. W efekcie tego, zostały one przyłączone do władz miast lub tez gmin, które realizowały wszelkie działania w tym zakresie i przywłaszczyły sobie poniekąd podległe im tereny, nieposiadające właścicieli. Z czasem jednak wiele osób zdecydowało się na starania o odzyskanie majątków przodków. W tej kwestii miasta i gminy niechętni jednak przychylały się do wniosków o zwrócenie własności, gdyż było to dla nich nie tylko niewygodne, ale również bardzo kosztowne. Sprawy te trafiły więc do sądów, które ze szczególną starannością rozpatrywały każdy ze złożonych wniosków, z uwagi na powagę sprawy. Konieczne były również interwencje geodetów, którzy posiadają wiedze i umiejętności w zakresie odczytywania map działek budowlanych i rolnych i są obeznani w dawnych zapisach legend i przypisach związanych z tworzonymi mapkami. Geodeci w tego rodzaju sprawach okazali się więc być niezbędni, a ich zawód zyskał znacznie na popularności. Obecnie coraz więcej młodych ludzi wykazuje zainteresowanie w kierunku tego rodzaju zawodów. Kształcą się oni w ich zakresie na etapie studiów licencjackich, magisterskich, a nawet doktoranckich.